FM PRODUKTY DLA STOMATOLOGII

Jesteś tutaj:   Szkolenia » Rejestracja

Rejestracja na szkolenie

Jeśli chcesz wziąć udział w szkoleniu wypełnij formularz rejestracyjny.
Wybierz szkolenie:
Cena Early Bird: (do 23.10.2017): 1590,00 zł (+ VAT w przypadku osób bez "Prawa wykonywania zawodu lekarza")
Cena regularna: (po 23.10.2017): 1890,00 zł (+ VAT w przypadku osób bez "Prawa wykonywania zawodu lekarza")


Wszystkie pola formularza są obowiązkowe
Imię
Nazwisko
E-mail
Telefon
Adres do korespondencji
Ulica, nr
Miejscowość kod pocztowy
Kraj
Jestem lekarzem, posiadam następujący numer prawa wykonywania zawodu:
Nie jestem lekarzem
Dla lekarza posiadającego "Prawo wykonywania zawodu" opłata za szkolenie jest zwolniona z podatku VAT, zgodnie z ust. Z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług.
Forma płatności
Faktura VAT jeżeli chcesz fakturę VAT zaznacz pole po lewej i wypełnij dane do faktury poniżej
Skąd dowiedziałeś się o tym szkoleniu
Uwagi
Regulamin Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkolenia
Oświadczenie Oświadczam, że nie zachodzi konflikt interesów w związku ze zgłoszeniem udziału w wybranych szkoleniach.
a. nie jestem członkiem organów spółek handlowych, przedstawicielem lub pełnomocnikiem przedsiębiorców prowadzących działalność handlową konkurencyjną do FM Produkty Dla Stomatologii W. Feć, B. Feć Sp. J.;
b. bezzwłocznie poinformuję FM Produkty Dla Stomatologii W. Feć, B. Feć Sp. J o wszelkich okolicznościach stanowiących konflikt interesów lub mogących spowodować jego powstanie;
Zgoda Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w powyższym formularzu wyłącznie dla potrzeb realizacji szkolenia zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 922)


E-card banki